Co je to Ileostomie?

Ileostomie znamená vývod tenkého střeva. Provádí se méně často než kolostomie. Nejčastější příčinou vývodu tenkého střeva je odstranění celého tlustého střeva. Podstatně vzácnější je přechodné vyvedení tenkého střeva za účelem uklidnění zánětu nebo po operačním zákroku na tlustém střevě.

Vývod tenkého střeva se příliš neliší od vývodu střeva tlustého. Nejčastěji se umisťuje na pravou stranu břišní stěny. Tenké střevo vykonává trvalé peristaltické pohyby a jeho žlučovitě zelený obsah neustále vytéká ven. Z tohoto důvodu je nutné stále nosit sáček.

S ohledem na řídký obsah jsou sáčky pro ileostomii vybaveny výpustí, aby bylo umožněno vypouštění sáčku podle potřeby. V obsahu tenkého střeva je ještě mnoho tekutin a trávicích šťáv, které mohou při opakovaném styku s pokožkou kolem vývodu způsobit poleptání. Je tedy dobré věnovat velkou pozornost správnému vystřižení otvoru na lepicí straně sáčku (podle velikosti průměru stomie) a nasazení sáčku těsně ke stomii.

Praktický průvodce stomickou péčí

ileostomie-pruvodce

 

Brožura ILEOSTOMIE