Kolostomické (uzavřené) sáčky

Uzavřené stomické sáčky obvykle nosí lidé s kolostomií. Stolice je většinou dobře tvořena a sáček se mění jednou až dvakrát denně v závislosti na tom, jak často je produkována.

Jednodílné a dvoudílné uzavřené sáčky

Jednodílné kolostomické sáčky řady Aurum® jsou v České republice z celkového sortimentu firmy Welland Medical nejvíce využívány. Podložka a sáček tvoří jeden kus, tudíž se během každé výměny sloupne použitý sáček včetně jeho podložky, která je od sáčku neoddělitelná. Podložky sáčků řady Aurum® jsou vyrobeny z přírodních materiálů a obsahují manukový med, který má blahodárné účinky na hojení kůže. Dvoudílný systém funguje tak, že podložka a sáček jsou odděleny. Podložka je přilepena na kůži a mění se jednou za tři dny. Sáček se mění opět dle potřeby jednou až dvakrát denně tím způsobem, že oddělí od podložky a pomocí systému „připnout a přilepit“ se připevní k podložce nový sáček.

››› Upozornění

Všechny vyobrazené produkty jsou registrovaným zdravotnickým prostředkem určeným pacientům se stomií.
Stomické sáčky jednodílné i dvoudílné slouží k zachycování stolice nebo moči.
Stomické podložky využívá dvoudílný systém, kdy se sáček správné velikosti nasadí na přírubu podložky s hydrokoloidním lepem.
Konkrétní užití a správný výběr pomůcky a doplňkového sortimentu určuje ošetřující lékař nebo stomická sestra.
Před použitím si pečlivě prostudujte návod k použití.