Urostomické sáčky

Flair Active® Convex URO

Zajišťuje tlak tam, kde potřebujete…

Moderní konvexní řada sáčků Flair Active® Convex je vybavena velkým okrajem poskytujícím doplňkovou ochranu pokožky a obsahuje klenuté plato. Díky tělesné teplotě se klenuté plato přizpůsobí tvaru propadlého okraje stomie, čímž se stává ideálním řešením pro plně nebo částečně propadlé/ustupující stomie nebo nakloněné stomie s propadlinou pouze na jedné straně.

Toto přizpůsobení je umožněno jedinečnou flexibilní plastickou hmotou (termoplast), umožňující přizpůsobení vypouklé části tělesným tvarům. Povrch plastické hmoty je hladký a bez tvrdých, nepoddajných hran, které u některých tradičních konvexních produktů mohou způsobovat poranění vývodu. Pružnost výstuhy plata umožňuje uživateli ohnutí okraje v průběhu aplikace, díky čemuž je zajištěno jeho správné zarovnání.

Měkké, pružné, klenuté plato rovněž zajišťuje bezpečnou aplikaci přímo k okraji vývodu, aniž by došlo k extrémnímu zdeformování tkáně. K této deformaci a tím k možnému podtékání může dojít u jiných pevných konvexních sáčků. Pružný okraj vývodu se přizpůsobuje tvarům těla, což ve spojení s širokým hydrokoloidním okrajem zabraňuje “vyskočení ven“, díky čemuž je zajištěna bezpečnost tam, kde je nejvíce třeba. Mnoho uživatelů při klinických testech uvedlo, že k zajištění sáčku nebylo nutné použít přídržný pásek.