Kolostomické ( uzavřené ) sáčky

Sáček 2D Aurum®

®