Urostomické sáčky

Urostomické sáčky jsou využívány těmi, kteří mají provedenou urostomii. Tekutinu (moč) musí několikrát denně vyprazdňovat. V noci je pak velmi často využíván urinální sáček, který se napojí k urostomickému sáčku.

Jednodílný a dvoudílný systém urostomických sáčků

Jednodílný systém urostomických sáčků je mezi produkty Welland Medical v České republice nejvíce využíván. Podložka a sáček tvoří jeden kus, tudíž se během každé výměny sloupne použitý sáček včetně jeho podložky, která je od sáčku neoddělitelná. Podložky sáčků řady Aurum® jsou vyrobeny z přírodních materiálů a obsahují manukový med, který má blahodárné účinky na hojení kůže. Dvoudílný systém funguje tak, že podložka a sáček jsou odděleny. Podložka je přilepena na kůži a mění se jednou za tři dny. Sáček se mění opět dle potřeby, nejčastěji jednou denně, tím způsobem, že se oddělí od podložky a pomocí systému „připnout a přilepit“ se připevní k podložce nový sáček.

 

››› Upozornění

Všechny vyobrazené produkty jsou registrovaným zdravotnickým prostředkem určeným pacientům se stomií. Stomické sáčky jednodílné i dvoudílné slouží k zachycování stolice nebo moči. Stomické podložky využívá dvoudílný systém, kdy se sáček správné velikosti nasadí na přírubu podložky s hydrokoloidním lepem. Konkrétní užití a správný výběr pomůcky a doplňkového sortimentu určuje ošetřující lékař nebo stomická sestra. Před použitím si pečlivě prostudujte návod k použití.