6. jarní sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové

Sekce chirurgických oborů ČAS a Chirurgická klinika Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha pořádají 4. dubna 2018 odbornou konferenci: „6. jarní sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové – multioborová spolupráce“.

Závazné přihlášky k pasivní účasti je možné zasílat až do 29. března 2018. Přihlášku naleznete na stránkách ČAS zde. Vyplněné přihlášky pak posílejte včetně data narození a pracoviště na email: iva.otradovcova@uvn.cz. Registrace budou probíhat 4. dubna 2018 mezi 8. a 9. hodinou.

Poplatek:

Pro členy ČAS – Sekce chirurgických oborů – zdarma
Pro ostatní členy ČAS – 100,00 Kč (nutný doklad o členství v ČAS)
Pro nečleny ČAS – 200,00 Kč
Důchodci, studenti a MD – zdarma

Platba v hotovosti při registraci

Potvrzení o účasti bude vydáváno po skončení konference

Program konference: 8,00 – 15,30 hod.
Témata přednášek:

• Právní minimum zdravotní sestry
• Novinky v legislativě
• Užívání psychofarmak a ostatní medikace
• Zajímavé kazuistiky
• Multioborová spolupráce
• Varia