Podzimní sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové

Sekce chirurgických oborů ČAS ve spolupráci s Chirurgickou klinikou Brno pořádají dne 22. listopadu 2018 odbornou konferenci „Podzimní sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové – multioborová spolupráce, motivace sester v oboru. Program je plánován následovně.

Kinosál FN Brno Bohunice
8.00 – 9.00 Registrace účastníků
9.00 – 9.15 Zahájení konference PhDr. Zdeňka Surá, Mgr. Iva Otradovcová,
9.15 – 9.30 Budoucnost sester v ČR Mgr. Erna Mičudová – náměstek NLZP FN Brno
9.30 – 10.15 Právní úprava zdravotnické dokumentace a povinnosti poskytovatele zdravotních služeb
z ní vyplývající JUDr. Alena Tobiášová, MBA, náměstek ředitele FN Brno
10.15 – 10.30 Výstražné nežádoucí události Mgr.Světlana Jeřábková – nám.NLZP Pardubického kraje
10.30 – 10.45 Až dostuduji, budu…aneb kariéra v ošetřovatelství PhDr.Mgr.Snopek P, PhD. DiS – UTB Zlín
10.45 – 11.00 Jak se k tomu postavit Mgr. J. Flajšingrová, G.Gottwaldová – FN Brno
11.00 – 11.15 Sestřičko, jak to vydržíte? Mgr. M.Antonová – FN Brno
11.15 – 11.30 Máme už motivaci v sobě? Ing. M.Melicharová FN Brno
11.30 – 11.45 Proč se bojíme konvexních podložek Mgr. I.Otradovcová ÚVN Praha
11.45 – 12.00 Jak se ke mně dostala Mgr. J. Flajšingrová, Bc. S. Černá, DiS G.Gottwaldová 12.00 – 12.45 PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM

Odpolední blok:
12.45 – 13.00 Výsledky grantu pro praxi Mgr. L.Kubátová ÚVN Praha
13.00 – 13.15 Po roce jdu domů Bc. Sylvie Poláčková, Bc. M.Slavíková FN Brno
13.15 – 13.45 Multikulturní přesah sestry v Saudské Arábii Mgr. K. Greňová FN Brno
13.45. – 14.00 Močová katetrizace u mužů a žen Mgr. Drábková Pavla , nem. Kroměříž
14.00 – 14.15 Onkologický pacient v domácím prostředí PhDr. Schneiderová M., PhD. , PAHOP Uh.Hradiště
14.15 – 15.00 Diskuze, ukončení konference
Potvrzení o účasti budou vydávány po ukončení konference

For the time being, nevertheless, beginners are going to understand the fundamental article format. If you’re asked to pick your own essay name, it I fantastic believed to check with your own coach it’s acceptable. Then, you should write that successful composition.

An entry article gives you the ability to put your visions, ideas and opinions into your own phrases, offering the audience a superb theory about the sort of person you’re For anyone who is going to compose an intriguing, exceptional article, you’ll have to complete research. If they may ben’t fascinated by the very first term paper writer, they’re probably not probably to examine the remainder of your composition. It is much more advisable to refuse to write someone’s essay in contrast to risk the consequences.
I really miss training, and so I decided to perform a tiny on-line teaching with complimentary on-line writing courses. Bear in mind it’s students essay contest and your imagination is vital.

You should not submit an article that isn’t properly check. One procedure to do so is to write your article as fast as possible, then get back and examine it. It truly is my wish that this can help you with your composition. Be a productive essay author.